Jeśli jesteś opiekunem osoby starszej która wymaga opieki i wsparcia lub jesteś Seniorem i szukasz opieki wytchnieniowej,  oferowane przez nas wsparcie jest właśnie dla CIEBIE.

Celem działalności Fundacji COR ET VITA jest pomoc osobom starszym i niesamodzielnym.

 

Wychodząc naprzeciw potrzebom seniorów realizujemy projekt „Opieka szyta na miarę” w ramach którego oferujemy Państwu:

  • pomoc osobom starszym, chorym, niepełnosprawnym, wykluczonym społecznie ze względu na wiek i choroby,
  • tworzenie warunków opieki zapewniających spokojne i godne życie seniorom,
  • pomoc rodzinom w opiece nad osobami starszymi, przewlekle chorymi, wymagających opieki,
  • działania profilaktyczne sprzyjające utrzymaniu dobrostanu Pacjenta.
  • kształcenie opiekunów faktycznych w zakresie profesjonalnej opieki nad osobą starszą w znacznym stopniu ułatwi codzienne funkcjonowanie zarówno opiekuna jak i osoby starszej.

Zakres wsparcia szczegółowo opisany  jest w regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, który dostępny jest na naszej stronie w zakładce dokumenty oraz w siedzibie Biura Projektu w Rzeszowie przy ul. Lwowskiej 132. 

 

Hospicjum Podkarpackie

Projekt realizowany przez Fundację Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci w Rzeszowie  i Fundację Cor et Vita w Rzeszowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014– 2020. (RPO WP 2014 - 2020) oś priorytetowa: VIII Integracja Społeczna Działanie: 8.3 – Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych. OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 02.07.2018 – 31.12.2020. NR PROJEKTU: RPPK.08.03.00-18-0092/17-00

 

Fundusze Europejscie

Scroll to top
Content | Menu | Access panel