ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/2019

Dotyczy:

wykonania usługi opiekuńczej dla osób niesamodzielnych- objętych wsparciem w ramach projektu pn. „Opieka szyta na miarę. Profesjonalizacja opieki domowej w województwie podkarpackim” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr VIII Integracja społeczna; Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.

Zapytanie ofertowe

Załączniki

  1. OPIS PRZEDMIOTU - ZAMÓWIENIA
  2. FORMULARZ OFERT,
  3. OŚWIADCZENIE
  4. WYKAZ USŁUG
  5. STOSUNEK DO ZAMAWIAJĄCEGO
  6. WZÓR UMOWY

Protokół z otwarcia ofert.

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania ofertowego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to top
Content | Menu | Access panel