Zasady odpłatności

Zasady odpłatności świadczeń dla uczestników projektu

Udział w projekcie jest bezpłatny z tym, że Uczestnik zakwalifikowany do projektu i korzystający z usług ponosi częściową odpłatność, w przypadku gdy dochód przekracza 150% kryterium dochodowego w pomocy społecznej

Informacja

W związku ze zgłaszanymi  przez zainteresowane osoby problemami, z uzyskaniem zaświadczenia z OPS-ów o tym, że nie korzystają z usług opiekuńczych informujemy, że będziemy akceptować oświadczenie o niekorzystaniu z usług opiekuńczych osoby zainteresowanej uzyskaniem wsparcia w projekcie bez konieczności potwierdzania w/w oświadczenia w OPS-ie.

Scroll to top
Content | Menu | Access panel