Informacja

W związku ze zgłaszanymi  przez zainteresowane osoby problemami, z uzyskaniem zaświadczenia z OPS-ów o tym, że nie korzystają z usług opiekuńczych informujemy, że będziemy akceptować oświadczenie o niekorzystaniu z usług opiekuńczych osoby zainteresowanej uzyskaniem wsparcia w projekcie bez konieczności potwierdzania w/w oświadczenia w OPS-ie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to top
Content | Menu | Access panel