Korekta dokumentów dot. rekrutacji i uczestnictwa

Zasady odpłatności

Zasady odpłatności świadczeń dla uczestników projektu

Udział w projekcie jest bezpłatny z tym, że Uczestnik zakwalifikowany do projektu i korzystający z usług ponosi częściową odpłatność, w przypadku gdy dochód przekracza 150% kryterium dochodowego w pomocy społecznej

Informacja

W związku ze zgłaszanymi  przez zainteresowane osoby problemami, z uzyskaniem zaświadczenia z OPS-ów o tym, że nie korzystają z usług opiekuńczych informujemy, że będziemy akceptować oświadczenie o niekorzystaniu z usług opiekuńczych osoby zainteresowanej uzyskaniem wsparcia w projekcie bez konieczności potwierdzania w/w oświadczenia w OPS-ie.

Start projektu

Miło nam Państwa poinformować , że od dnia 06.08.2018r. ruszyła rekrutacja do projektu „Opieka szyta na miarę. Profesjonalizacja opieki domowej w województwie podkarpackim” realizowanego przez Fundację Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci
i FUNDACJĘ COR ET VITA.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z pomocy w ramach projektu zachęcamy do dokładnego zapoznania się z „Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie” oraz
o wypełnienie i dostarczenie osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej formularzy  zgłoszeniowych wraz z niezbędnymi załącznikami  do Sekretariatu Projektu od poniedziałku do piątku w godzinach  od 08:00 do 16:00.

„Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie” oraz wszystkie niezbędne dokumenty rekrutacyjne znajdują się na stronie internetowej www.opiekaszytanamiare.pl
w zakładce dokumenty http://opiekaszytanamiare.pl/dokumenty/ lub w Sekretariacie Projektu w Rzeszowie ul. Lwowska 132.

Posts navigation

1 2
Scroll to top
Content | Menu | Access panel