Zmiany w związku z „Omnibus regulation”

W  związku z wejściem w życie tzw. Omnibus regulation zaprzestano monitorowania danych dotyczących sytuacji gospodarstw domowych uczestników projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, dlatego też od dnia 02.01.2019r zmienione zostały FORMULARZE ZGŁOSZENIOWE  dla osób niesamodzielnych oraz dla opiekunów faktycznych.
Aktualne wzory FORMULARZY ZGŁOSZENIOWYCH  znajdują się poniżej. Treść pozostałych dokumentów pozostaje bez zmian.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – OSOBA NIESAMODZIELNA

FORMULARZ-ZGŁOSZENIOWY – OPIEKUN

Korekta dokumentów dot. rekrutacji i uczestnictwa

Zasady odpłatności

Zasady odpłatności świadczeń dla uczestników projektu

Udział w projekcie jest bezpłatny z tym, że Uczestnik zakwalifikowany do projektu i korzystający z usług ponosi częściową odpłatność, w przypadku gdy dochód przekracza 150% kryterium dochodowego w pomocy społecznej

Informacja

W związku ze zgłaszanymi  przez zainteresowane osoby problemami, z uzyskaniem zaświadczenia z OPS-ów o tym, że nie korzystają z usług opiekuńczych informujemy, że będziemy akceptować oświadczenie o niekorzystaniu z usług opiekuńczych osoby zainteresowanej uzyskaniem wsparcia w projekcie bez konieczności potwierdzania w/w oświadczenia w OPS-ie.

Start projektu

Miło nam Państwa poinformować , że od dnia 06.08.2018r. ruszyła rekrutacja do projektu „Opieka szyta na miarę. Profesjonalizacja opieki domowej w województwie podkarpackim” realizowanego przez Fundację Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci
i FUNDACJĘ COR ET VITA.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z pomocy w ramach projektu zachęcamy do dokładnego zapoznania się z „Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie” oraz
o wypełnienie i dostarczenie osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej formularzy  zgłoszeniowych wraz z niezbędnymi załącznikami  do Sekretariatu Projektu od poniedziałku do piątku w godzinach  od 08:00 do 16:00.

„Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie” oraz wszystkie niezbędne dokumenty rekrutacyjne znajdują się na stronie internetowej www.opiekaszytanamiare.pl
w zakładce dokumenty http://opiekaszytanamiare.pl/dokumenty/ lub w Sekretariacie Projektu w Rzeszowie ul. Lwowska 132.

 

Scroll to top
Content | Menu | Access panel