Realizacja świadczenia usług opiekuńczych w domach osób niesamodzielnych, potrzebujących.

Informujemy, że 31 grudnia 2020r. dobiegła końca realizacja projektu pt.” Opieka szyta na miarę. Profesjonalizacja opieki domowej w województwie podkarpackim”  finansowanego ze środków  UE i Skarbu Państwa. W trakcie realizacji projektu wsparcia opiekuńczego udzielono 141 osobom potrzebującym z terenu województwa podkarpackiego z powiatów: kolbuszowskiego, łańcuckiego, leżajskiego, przeworskiego, rzeszowskiego i Miasta Rzeszów.

 

Fundacja COR ET VITA  kontynuuje realizację świadczenie usług opiekuńczych w domach osób niesamodzielnych, potrzebujących.

 

Zapraszamy osoby zainteresowane do zapoznania się z zasadami opieki i aktualnym cennikiem zamieszczonym na stronie Fundacji www.fundacja-coretvita.pl w zakładce: Aktualności

Zakończenie realizacji projektu

Informujemy, że realizacja projektu „Opieka szyta na miarę. Profesjonalizacja opieki domowej w województwie podkarpackim” zakończy się w dniu 31 grudnia 2020 r.,  co oznacza, iż w tym dniu dobiegnie końca świadczenie wszystkich form wsparcia dla uczestników projektu finansowanych z budżetu projektu.

Uczestników projektu zainteresowanych kontynuacją świadczeń zapraszamy do kontaktu z biurem Fundacji: 694-612-426

Szczegółowe informacje o usługach opiekuńczych Fundacji znajdują się także na stronie internetowej Fundacji: www.fundacja-coretvita.pl

INFORMACJA

W związku z otrzymanymi wytycznymi z Wojewódzkiego Urzędu Pracy informujemy iż osoby niesamodzielne otrzymujące usługi opiekuńcze w ramach uczestnictwa w projekcie „ Opieka Szyta na miarę” mogą z różnych powodów (m. in. turnus rehabilitacyjny, pobyt w szpitalu, wyjazd do rodziny itp. ) przerwać wsparcie w postaci usług opiekuńczych maksymalnie na okres 21 dni kalendarzowych. Taka przerwa nie ma wpływu na dalszy udział osoby niesamodzielnej w projekcie.

Dłuższe nieobecności a tym samym przerwa w usługach opiekuńczych powyżej 21 dni kalendarzowych jest równoznaczna z rezygnacją z udziału w projekcie „Opieka szyta na miarę” i automatycznym rozwiązaniem umowy uczestnictwa w projekcie.

Wyżej wymienione warunki są sztywno określone przez instytucje nadzorująca projekt i nie podlegają indywidualnym negocjacjom.

Równocześnie informujemy, że w sytuacji rozwiązania umowy uczestnictwa w projekcie nie ma możliwości po raz kolejny uczestnictwa w procesie rekrutacji.

Zmiany w związku z „Omnibus regulation”

W  związku z wejściem w życie tzw. Omnibus regulation zaprzestano monitorowania danych dotyczących sytuacji gospodarstw domowych uczestników projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, dlatego też od dnia 02.01.2019r zmienione zostały FORMULARZE ZGŁOSZENIOWE  dla osób niesamodzielnych oraz dla opiekunów faktycznych.
Aktualne wzory FORMULARZY ZGŁOSZENIOWYCH  znajdują się poniżej. Treść pozostałych dokumentów pozostaje bez zmian.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – OSOBA NIESAMODZIELNA

FORMULARZ-ZGŁOSZENIOWY – OPIEKUN

Korekta dokumentów dot. rekrutacji i uczestnictwa

Zasady odpłatności

Zasady odpłatności świadczeń dla uczestników projektu

Udział w projekcie jest bezpłatny z tym, że Uczestnik zakwalifikowany do projektu i korzystający z usług ponosi częściową odpłatność, w przypadku gdy dochód przekracza 150% kryterium dochodowego w pomocy społecznej

Informacja

W związku ze zgłaszanymi  przez zainteresowane osoby problemami, z uzyskaniem zaświadczenia z OPS-ów o tym, że nie korzystają z usług opiekuńczych informujemy, że będziemy akceptować oświadczenie o niekorzystaniu z usług opiekuńczych osoby zainteresowanej uzyskaniem wsparcia w projekcie bez konieczności potwierdzania w/w oświadczenia w OPS-ie.

Start projektu

Miło nam Państwa poinformować , że od dnia 06.08.2018r. ruszyła rekrutacja do projektu „Opieka szyta na miarę. Profesjonalizacja opieki domowej w województwie podkarpackim” realizowanego przez Fundację Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci
i FUNDACJĘ COR ET VITA.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z pomocy w ramach projektu zachęcamy do dokładnego zapoznania się z „Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie” oraz
o wypełnienie i dostarczenie osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej formularzy  zgłoszeniowych wraz z niezbędnymi załącznikami  do Sekretariatu Projektu od poniedziałku do piątku w godzinach  od 08:00 do 16:00.

„Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie” oraz wszystkie niezbędne dokumenty rekrutacyjne znajdują się na stronie internetowej www.opiekaszytanamiare.pl
w zakładce dokumenty http://opiekaszytanamiare.pl/dokumenty/ lub w Sekretariacie Projektu w Rzeszowie ul. Lwowska 132.

Posts navigation

1 2
Scroll to top
Content | Menu | Access panel