INFORMACJA

W związku z otrzymanymi wytycznymi z Wojewódzkiego Urzędu Pracy informujemy iż osoby niesamodzielne otrzymujące usługi opiekuńcze w ramach uczestnictwa w projekcie „ Opieka Szyta na miarę” mogą z różnych powodów (m. in. turnus rehabilitacyjny, pobyt w szpitalu, wyjazd do rodziny itp. ) przerwać wsparcie w postaci usług opiekuńczych maksymalnie na okres 21 dni kalendarzowych. Taka przerwa nie ma wpływu na dalszy udział osoby niesamodzielnej w projekcie.

Dłuższe nieobecności a tym samym przerwa w usługach opiekuńczych powyżej 21 dni kalendarzowych jest równoznaczna z rezygnacją z udziału w projekcie „Opieka szyta na miarę” i automatycznym rozwiązaniem umowy uczestnictwa w projekcie.

Wyżej wymienione warunki są sztywno określone przez instytucje nadzorująca projekt i nie podlegają indywidualnym negocjacjom.

Równocześnie informujemy, że w sytuacji rozwiązania umowy uczestnictwa w projekcie nie ma możliwości po raz kolejny uczestnictwa w procesie rekrutacji.

Scroll to top
Content | Menu | Access panel